Croeso

Share Button
  • Persistent Values Persistent Values gan Sebastian Bruno
  • Frame of Mind Frame of Mind gan Christoph Soeder
  • Lingering Ghosts Lingering Ghosts gan Sam Ivin
  • America America gan Dan Callister


Straeon Diweddaraf

Focus Wales 2015

Focus Wales 2015

6 days ago

Weithiau mae bob dim yn disgyn i’w le i greu un peth neu ddigwyddiad perffaith, bob dim yn leinio i fyny yn berffaith. Heddiw er engraifft; wele’r dydd yn ymestyn,...

Tacsi i Jeriwsalem - Cai O'Marah

Tacsi i Jeriwsalem - Cai O'Marah

1 week ago

“Taxi! Taxi,” cerddais lawr y ramp i ochr arall y twnal lle ‘roedd ‘na fôr o dacsis melyn yn disgwyl am bobl odd yn dwad o Jeriwsalem, dynion yn eistedd...

Cyraedd Palesteina

Cyraedd Palesteina

1 month ago

Bethlehem – Y Llain Orllewinol Chwibanodd y bws nes iddo stopio’n sydyn ar strip o dir diffaith a gwag. Rhuodd yr injan nes iddo dawelu i’w gwsg. Ar y bonet, erbyn...

Gadael Am Balesteina

Gadael Am Balesteina

1 month ago

Tel Aviv - Jeriwsalem Mae’r lôn rhwng Tel Aviv a Jeriwsalem yn drawiadol o brydferth. Yn fôr o dywod rhuddgoch, villas yn hongian oddi ar glogwyni, pyllau nofio’n symudliw yng ngoleuni’r...

Persistent Values - Sebastian Bruno

Persistent Values - Sebastian Bruno

1 month ago

"Flwyddyn ar ôl yr argyfwng gwleidyddol-cymdeithasol ddigwyddodd yn yr Ariannin yn 2001, mae fymodryb, fy ewythr a;m cefndryd yn penderfyny symyd i fyw i Castilla la Mancha, Sbaen - ac...

Cai O'Marah: Passport C*ntrol Tel Aviv

Cai O'Marah: Passport C*ntrol Tel Aviv

1 month ago

Cyn f’ymweliad â Phalesteinia, yr unig bethau ‘on i’n wirioneddol wybod am y lle oedd yr hyn welais i yn y newyddion, yn y papurau, ac o ymchwilio'n drylwyr ar...

Share Button