Croeso

Share Button
  • Persistent Values Persistent Values gan Sebastian Bruno
  • Frame of Mind Frame of Mind gan Christoph Soeder
  • Lingering Ghosts Lingering Ghosts gan Sam Ivin
  • America America gan Dan Callister


Straeon Diweddaraf

Cyraedd Palesteina

Cyraedd Palesteina

2 weeks ago

Bethlehem – Y Llain Orllewinol Chwibanodd y bws nes iddo stopio’n sydyn ar strip o dir diffaith a gwag. Rhuodd yr injan nes iddo dawelu i’w gwsg. Ar y bonet, erbyn...

Gadael Am Balesteina

Gadael Am Balesteina

2 weeks ago

Tel Aviv - Jeriwsalem Mae’r lôn rhwng Tel Aviv a Jeriwsalem yn drawiadol o brydferth. Yn fôr o dywod rhuddgoch, villas yn hongian oddi ar glogwyni, pyllau nofio’n symudliw yng ngoleuni’r...

Persistent Values - Sebastian Bruno

Persistent Values - Sebastian Bruno

3 weeks ago

"Flwyddyn ar ôl yr argyfwng gwleidyddol-cymdeithasol ddigwyddodd yn yr Ariannin yn 2001, mae fymodryb, fy ewythr a;m cefndryd yn penderfyny symyd i fyw i Castilla la Mancha, Sbaen - ac...

Cai O'Marah: Passport C*ntrol Tel Aviv

Cai O'Marah: Passport C*ntrol Tel Aviv

3 weeks ago

Cyn f’ymweliad â Phalesteinia, yr unig bethau ‘on i’n wirioneddol wybod am y lle oedd yr hyn welais i yn y newyddion, yn y papurau, ac o ymchwilio'n drylwyr ar...

Frame of Mind

Frame of Mind

3 weeks ago

"The element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think, and to feel; the faculty of consciousness and thought." Diffiniad y gair...

Cai O'Marah: Israel a Phalesteina (Rhan 1)

Cai O'Marah: Israel a Phalesteina (Rhan 1)

3 weeks ago

Neidiais ar y tren o faes awyr Ben-Gurion International ar ôl codi cash o’r peiriant twll yn y wal, a mewn i ganol y ddinas (roedd rhaid imi aros noson...

Share Button