Frame of Mind

Gan Christoph Soeder
Share Button

“The element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think, and to feel; the faculty of consciousness and thought.”

Diffiniad y gair ‘mind’, Geiriaduron Rhydychen

11_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind

Rhan gynhenid o’r meddwl ydy’r gallu sydd ganddo i adlewyrchu’r byd tu allan yn ogystal a theimladau mewnol gan lwyddo i roi’r naill yng nghydestun y llall. Mae ‘Frame of Mind’ yn myfyrio ar y gallu yma drwy bortreadau a wnaed mewn cydweithrediad a phobol sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl. Mae’r portreadau yn cael eu fframio gan gydestun sy’n perthyn iddyn nhw yn bersonol, gan gynrychioli rhywbeth sy’n cael effaith bositif ar eu cyflwr neu yn mynegi eu anfodlonrwydd.

05_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind

Tynnwyd y lluniau adref yng nghartrefi’r cleifion neu mewn llefydd fel elusenau lle ma nhw’n cael help efo’u problemau. Mae nifer o’r bobol yn arlunio, paentio neu ysgrifenu, sy’n helpu mewn llawer o ffyrdd gan gynnwys er mwyn osgoi meddyliau annifyr. Er engraifft, byddai Christopher A Palmer, sy’n galw ei hun yn Crispy Newpoet, yn barddoni gan ddefnyddio strwythyr cymleth wedi ei ddyfeisio o lythrennau ei enw.

13_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind 08_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind

Mae ‘Crona Dargarth UE’ yn paentio castell o’r enw Miranda drosodd a throsodd, gan ddweud: “..Mae’n rhaid bod na ryw wallgofrwydd rhamantus, fy enaid mewn selar mai’n ei gadw, i garu adeilad fel petai’n ddynol, tlws a phrydferth yw fy Seilam o Freuddwydion..”

12_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind

Cychwynodd Jerry grwp cefnogaeth i bobol a phroblemau iechyd meddwl yng Nghasnewydd. Mae Jerry yn sgwennu barddoniaeth yn gofyn cwestiynnau fel: ‘Ydy dim byd yn rywbeth neu ddim, neu jysd rywbeth da ni wedi anghofio? Ydy o’n wacter y meddwl neu rywbeth coll na alli ei ddarganfod?’

06_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind

Mae’r elfen bersonol sy’n cael ei awgrymu gan bob unigolyn yma yn cael ei ddatblygu gan ddefnyddio drych ddwy-ffordd sy’n ymddangos ymhob ffotograff ac yn cael ei ddal gan fwyaf gan y person yn y llun. Gwydyr acrylig “see through” ydy’r drych sy’n galluogi gosod haenau o’r blaendir a’r cefndir efo’u gilydd, oherwydd ratio tryloywder i adlewyrchiad sy’n aros yn hafal i’r ratio o olau o flaen a thu ôl y drych. Mae’r drych ddwyffordd yma yn rhoi’r platfform ar gyfer mynegiant i’r unigolyn, weithiau mewn darluniau neu ysgrifen. Wrth danlinellu y cydweithrediad rhwng y ffotograffydd a’i destun mae’r drych yn arwyneb ble mae syniadau’r ddau yn asio’n un.

10_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind 07_Christoph_Soeder_Frame_of_Mind
photo/Jun Mendoza
Christoph Soeder, 1989, Avranches

Ganwyd Christoph Soeder yn 1989 yn Avranches/Ffrainc i rieni Ffrengig Almaenig a thyfodd i fyny yn yr Almaen. Tra yn yr ysgol, cyfranodd i gylchgronnau yr ysgol fel ffotograffydd a dylunydd graffeg a chafodd nifer o wobryon am ei waith. Ar ol ei Lefel A, gweithiodd fel ffotograffydd newyddiadurol yn y Philipinau am nifer o fisoedd gan weithio i gleiantiau yn yr Almaen a’r Philipinau gan gynnwys asiantaeth newyddion C/O Berlin, Stiftung Preussicher Kulturbesitz a DPA.

Yn 2012 ennillodd Christoph yr 2il wobr yng nghystadeluaeth ‘Close Up! – young photojournalists at the 62nd Berlinale’. Yn 2013/14 cafodd ei lyfr ‘Clear-Cut’ ei le ar restr fer yr Unseen Dummy Award a arddangosodd ei waith yn Amsterdam, Tokyo a Brighton. Yn 2014 bu’n rhan o ‘Made in Wales’ ynghyd a ffotograffwyr fel Gawain Barnard, Jack Latham, Abbie Trayler-Smith, Gareth Philips, Paul Cabuts ac eraill – roedd yr arddangosfa i’w gweld yn y Cardiff Arcade ac Oriel Colwyn. Astudiodd Christoph am flwyddyn yn ysgol ffotograffiaeth Berlin Ostkreuz ac mae wrthi’n astudio Ffotograffiaeth Ddogfenol ym mhrifysgol Casnewydd ar hyn o bryd.

http://christophsoeder.com/


Share Button

Dweud rhywbeth...

sylw

One Response to “Frame of Mind”