Efallai y Byddwn ni’n Soldiwrs…

Gan Gawain Barnard
Share Button

Mae teitl y casgliad wedi ei ysbrydoli gan gof Gawain Barnard o’r lluoedd arfog yn dod i’w ysgol a dim ond siarad a’r plant o’r dosbarth gweithiol, sef y rheiny sydd yn fwyaf tebygol o enlistio.

“Roedd yn ymddangos yn rhyfedd fod y dewis i ymuno a’r lluoedd arfog, neu i beidio a gwneud hynny, yn cael ei wneud ar adeg lle nad oedd ganddom y syniad lleiaf be i wneud a’n hunain, a hefyd yn hollol agored i awgrymiadau.”

Mae Maybe We’ll Be Soldiers yn stori dod i oed o ddeall, hunan-amheuaeth a disgwyliadau. Mae teimlad anorchfygrwydd ieuenctid yn pylu wrth iddynt groesi’r trothwy i fod yn oedolyn a naifrwydd ieuenctid yn rhoi lle i ansicrwydd y dyfodol. Mae Barnard Gawain wedi dal y foment yma yn ei bortreadau agos atoch o teenagers yng Nghymru, sydd wedi eu cyfosod a lluniau o fforestydd a stadau tai o’r Cymoedd.

Gwel Barnard y gwaith yn semi-fywgraffiadol, gan ddwyn i gof adeg lle dechreuodd weld y trefi a’r pentrefi y tyfodd i fyny ynddynt fel rhwystyr seicolegol oedd yn annodd iawn i weld heibio. Ar y pryd roedd yn rhy ifanc i yrru car a symud i ffwrdd.

“Mae’r tirlun cyfarwydd yn medru bod yn rwystyr i rywun weld dyfodol tu hwnt i’w sefyllfa uniongyrchol.”


Gawain BarnardGawain Barnard Y Rhondda

Ganwyd Gawain Barnard yng Nghymoedd de Cymru, mae ei waith ffotograffiaeth a’i ymchwil yn cylchdroi o amgylch pobol ac amgylchedd ei ieuenctid. Wrth wneud portreadau tawel o bobol ifanc ac arsylwadau manwl am eu hamgylchedd mae Gawain yn dod a golwg newydd ar ardaloedd ol-ddiwydianol de Cymru.

http://www.gawainbarnard.com
http://www.afinebeginning.com


Share Button

Dweud rhywbeth...

sylw